ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ที่จะไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครปฐม

วันศุกร์ที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ที่จะไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  70  ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษานครปฐมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ณ  ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย