ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายใต้การบริหารงานของ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ระหว่างวันที่ 23 – 25  ธันวาคม พ.ศ. 2565