จัดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักรักบี้ฟุตบอลโรงเรียน และครูผู้ฝึกซ้อมฯ

           วันพฤหัสบดีที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) นักรักบี้ฟุตบอลโรงเรียนครูผู้ฝึกซ้อม  ผู้ควบคุมทีม และผู้ดูแล จำนวน 80 คน ก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล  ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2564  โดยตรวจด้วยชุดตรวจ  Antigen Test Kit หรือ  ATK  ณ หน้าห้องพยาบาล  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งผลการตรวจทุกคน ผลลบ  ไม่พบเชื้อ 100%