การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2566

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่  23 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์