พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่  ๒๓  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖  เวลา ๐๗.๐๐ น.  ผู้แทนคณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม  ณ  พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ลานพระราชวังดุสิต