พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ณ พระบรมราชานุสรณ์ ลานพระราชวังดุสิต

วันอาทิตย์ที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   ผู้แทนคณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน   และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  ๕)  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ พระบรมราชานุสรณ์  ลานพระราชวังดุสิต