พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

     วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางอริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้แทน ครู นักเรียน และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานคร