งานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2565 “กตเวทิตาจิต ราชวิทย์ผลัดใบให้ห่วงหา”

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “กตเวทิตาจิต  ราชวิทย์ผลัดใบให้ห่วงหา” แสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 ครูอารียา  แสงคำ ครูวรพจน์ ณ พัทลุง และเจ้าหน้าที่โรงเรียน โดย นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !