การสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองในการให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามการจัดสรรของกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลาน ฉีดวัคซีน PFIZER คลิก!