พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และ นางนิสา  บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม