ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วันจันทร์ที่  23  พ.ศ. 2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  นำโดย  ดร.เอกลักษณ์  พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม อาคาร  50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์