รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

        โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !