ร่วมทำกิจกรรม การอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยทางโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำลูกเสือหลวง เข้าร่วมทำกิจกรรมจัดนิทรรศการประวัติลูกเสือหลวง ภาระกิจ  กิจกรรมของลูกเสือหลวง และร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ  ณ ห้องประชุมทราวดีศรีพระประโทณ โรงเรียนพระประโทณเจดีย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1