โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

              วันพุธที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  เวลา  14.00 น.  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ณ  วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร