การประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางเขน  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี  โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ  และโรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ห้องศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนราชวินิต  มัธยม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !