ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “คุรุชน คนคุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๓

ประกาศรายชื่อ คุรุชน คนคุณธรรม ๒๕๖๕ (ระดับเขตตรวจราชการที่ ๓ ) คลิก !