พิธีแสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 “ฟ้าทองผูกพัน รักมั่นมิคลาย”

วันศุกร์ที่ 22  กันยายน พ.ศ. 2566 คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 “ฟ้าทองผูกพัน รักมั่นมิคลาย”  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ ท่านผู้อำนวยการ อรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ครูสุชญา  เกียรติโกมล และ ครูธานุวัติ สมไพบูลย์ ที่ได้บ่มเพาะสั่งสอนศิษย์มาตลอดอายุราชการ ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก