การอบรมสัมมนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพม.นครปฐม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นระบบราชการ 4.0

        นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมการอบรมสัมมนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพม.นครปฐม  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นระบบราชการ 4.0 วันที่  22 – 23 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมอาเซียน 1 โรงแรมพีลูส  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี