การลงพื้นที่กำกับ ติดตามการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ 22  มกราคม  พ.ศ.  2567  ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้  รอดอยู่  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์