นางพิศมร ปทุมารักษ์ มอบเงินให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางพิศมร  ปทุมารักษ์ มอบเงินให้กับทางโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง