บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เสียและชำรุด เพื่อนำไปแปลงรีไซเคิลเป็นเงิน และนำไปซื้อรถสามล้อโยก รถวิลแชร์ ให้กับคนพิการและช่วยเหลือด้านอุปโภค-บริโภค

     วันอังคารที่ 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เสียและชำรุด  เพื่อนำไปแปลงรีไซเคิลเป็นเงิน และนำไปซื้อรถสามล้อโยก  รถวิลแชร์  ให้กับคนพิการทางด้านร่างกาย  และช่วยเหลือด้านอุปโภค-บริโภค โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร เป็นผู้ส่งมอบให้แก่ผู้แทน สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ณ  ชั้นล่าง  อาคาร  100  ปี  ราชวิทยาลัย