ศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติการดีเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 โดยในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ได้นำคณะผู้บริหาร สพม.นครปฐม ศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติการดีเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก