ร่วมงาน DTC GROWING TO NEXT LEVEL

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว โรงเรียน ภ.ปร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นางสาวกาญจนา บุญสร้อย และนางสาวเจริญ ขำสุวรรณ์ คุณครูงานแนะแนว เข้าร่วมงาน DTC GROWING TO NEXT LEVEL ฟังเสวนา CEO Talk ในหัวข้อ “WINNING THE FUTURE OF THAI HOSPITALITY WITH SOFT POWER” ชัยชนะธุรกิจบริการไทยในเวทีโลก  ไม่ไกลเกินเอื้อม ด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน และแนวทางในการทำงานในอุตสาหกรรมบริการต่อไปในอนาคต ณ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขตกรุงเทพฯ