การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ.  2566  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม จัดการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้กับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คน โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ.  2566  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม จัดการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้กับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คน โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !