การแข่งขันว่ายน้ำ “การแข่งขันว่ายน้ำ The One Cup 1”

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ “การแข่งขันว่ายน้ำ The One Cup 1”  ณ สระว่ายน้ำกระทรวงกลาโหมบางจาก โดย นายจิรายุ พรมมะ ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ครูนัสรีย์ ตามาต และครูอัครพล คงใจดี เป็นผู้ควบคุมทีม
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
ได้รับรางวัลคะแนนรวมสโมสรอันดับที่ 28  คะแนนรวม  850 คะแนน
รุ่นอายุ 11 ปี
เด็กชายติชาพันธ์    ยุระยาตร์   ป.6 บ้าน 3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดงเด็กชายนัทธพงศ์   สงวนสุด  ป.6 บ้าน 3  ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
เด็กชายกฤตภาส  ดำประสงค์  ป.6 บ้าน 2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง
รุ่นอายุ 12 ปี
เด็กชาย ธรรศ   พิมทอง  ม.1 บ้าน 3  ได้รับรางวัล  3 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน  2 เหรียญทองแดง  ได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมลำดับที่ 6
เด็กชายคณิศร     ทองชิว ม.1  บ้าน 4  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง​แดง
เด็กชายนันทชาติ เย็นเอง  ม.1  บ้าน 4 ได้รับรางวัล  1 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง
รุ่น 13 ปี
เด็กชายอินทัช  เจียรธราวานิช   ม.2  บ้าน 2 ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 5
รุ่น 14 ปี
เด็กชายรชพล บุนนาค    ม.2 บ้าน 1   ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง
สรุป 12 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง  2 ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม