ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (ราชวิทย์ รุ่น 54) ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระบบ TCAS 66 ( รอบ ADMISSION / DIRECT ADMISSION / รับตรง )

ห้อง ม.6/1 คลิก ! ห้อง ม.6/2 คลิก ! ห้อง ม.6/3 คลิก ! ห้อง ม.6/4 คลิก ! สรุปข้อมูลการศึกษาต่อ คลิก !