พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และศึกษาดูงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และศึกษาดูงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์รงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !