การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2566  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับรายงานตัวเข้าหอพัก  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คอยกำกับดูแล และประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผลการตรวจ ATKนักเรียนที่รายงานตัวเข้าหอพักทุกคน ผลลบไม่พบเชื้อ 100%

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !