ผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน ในการเปิดเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) เป็นวันแรก

วันจันทร์ที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2566  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบปะนักเรียน ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นวันแรก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์