การประชุม เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ กับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.  2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.สุทศธวรรศ  อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญ นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง  นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน และนางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ โอกาสนี้ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงิน ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียนที่นำชัยชนะ จากการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล “พัทลุงเกมส์”  ณ  อาคารทำเนียบ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์