กิจกรรมอัจฉริยะยอดนักอ่าน

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอัจฉริยะยอดนักอ่าน โดย  นางสาวกาญจนา  บุญสร้อย  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี

ผลการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่    บ้าน 1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่    บ้าน  4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่    บ้าน  2  รางวัลชมเชย                     ได้แก่    บ้าน 3

ผลการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่ บ้าน  2    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  บ้าน   1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่ บ้าน  4     รางวัลชมเชย                    ได้แก่  บ้าน  3

ผลการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่    บ้าน 4     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  บ้าน   1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่   บ้าน  3     รางวัลชมเชย                    ได้แก่  บ้าน 2

พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ชนะการประกวดกิจกรรมบันทึกรักการอ่านด้วย ณ  ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !