การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่  20  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสามพรานวิทยา  ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!