กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในรูปแบบของการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสาน เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม การเรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำ ความเป็นมาของชุมชนในอดีต และเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ในวันที่ 20 มกราคม 2566ณ แหล่งเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว และโครงการในพระราชดำริเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

โดยมี  ผู้ใหญ่ศรัณย์  สัธนานันต์  นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 39 ในการอำนวยความสะดวก และพาชมวิถีชีวิตเชิงเกษตรริมคลองดำเนินสะดวก  และขอขอบคุณ  ผู้ใหญ่สนธยา คอนกำลัง ที่มาเป็นไกด์บอกเล่าเรื่องราว ของวัดโชติทายการาม แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์