กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ณ วัดถ้ำเสือ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สวนพันธุ์ไม้ Maple gardens  และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จังหวัดกาญจนบุรี  วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.  2566  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติและพันธุ์พืชไม้ชนิดต่างๆ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !