การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลภายในระหว่างบ้าน (ประเภท 7 คน) ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565   โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลภายในระหว่างบ้าน (ประเภท  7  คน) ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามรักบี้ โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลการแข่งขัน ดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ชนะเลิศ บ้าน 4
นักกีฬายอดเยี่ยม  ได้แก่  เด็กชายศรัณยพงศ์  ศรีทา  บ้าน  4
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  ชนะเลิศ บ้าน 2
นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่  เด็กชายกฤติธี   ดำภูผา  บ้าน 2
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  ชนะเลิศ บ้าน 2
นักกีฬายอดเยี่ยม  ได้แก่  นายธนะพงศ์  อัศวะแต้สกุล บ้าน 2
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ บ้าน 1
นักกีฬายอดเยี่ยม  ได้แก่  นายสัณหณัฐ วงศ์สวัสดิ์วัฒนา  บ้าน 1

รุปภาพเพิ่มเติม คลิก !