“ การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ระดับพื้นที่จังหวัด ”

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ระดับพื้นที่จังหวัด จัดโดย  สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิไลออนส์ ในประเทศไทย  ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ (มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผลการแข่งขัน  เด็กชายชลกร  ไทยภักดี ป.5/1 บ้าน 4 เด็กชายชลนรินทร์ บรรจงกิจ ป.5/1 บ้าน 4 และเด็กชายกฤษฎิ์บดินท  แย้มโอวาท ป.5/3 บ้าน 4 ได้รับรางวัลชมเชย โดย คุณครูปัทมา  ทมมืด และคุณครูมธุรส  เพชรอนันต์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมฝึกซ้อมให้กับนักเรียน