ขอขอบคุณ ร้านศิริชัยการไฟฟ้า โดย คุณธีรเสฏฐ์ ดำรงศิริมงคล และครอบครัวผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (บ้าน 4)

  วันศุกร์ที่  19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ผู้ปกครองนักเรียน เด็กชายจีรานุวัฒน์ ดำรงศิริมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 (บ้าน 4)  ในนามร้านศิริชัยการไฟฟ้า โดย คุณธีรเสฏฐ์  ดำรงศิริมงคล และครอบครัวนำปัตตาเลี่ยน Wahl Legend  จำนวน 4 ตัว ปัตตาเลี่ยน Wahl Detailer จำนวน 4 ตัว และปัตตาเลี่ยนไร้สาย จำนวน 4 ตัว รวมทั้งอุปกรณ์ตัดผมต่างๆ
มามอบให้ทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการตัดผม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย  นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง