บรรจุของยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  คณะครู และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันบรรจุของยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม  โดย ทางสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา