การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน GSB Sport School สาย 2 ภาค 5

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน GSB Sport School สาย 2 ภาค 5 สนามโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ซึ่งทำการแข่งขันกับทีมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (นครปฐม) ผลการแข่งขัน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แพ้ ไปด้วยคะแนน 63 : 38 อำนวยการฝึกซ้อม โดย นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์