เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาส วัดไร่ขิงพระอารามหลวง, วัดเดชานุสรณ์, และวัดสรรเพชญ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ากราบนมัสการ พระธรรมวชิรานุวัตร(แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง, พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง) จารุมโย เจ้าอาวาสวัดเดชานุสรณ์ และ พระครูสมุห์บุญมา  เขมิโยเจ้า เจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก