ร่วมเสวนาการรับนักศึกษาผ่านโครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) SU TCAS รอบที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางสาวเจริญ  ขำสุวรรณ์ คุณครูงานแนะแนวเข้าร่วมเสวนาการรับนักศึกษาผ่านโครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) SU TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก