“ค่ายคุณธรรม” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม พ.ศ.  2565  กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม” ประจำปี  2565  ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับวิถีการอยู่ประจำ และแนวทางในการดำเนินชีวิต  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี ณ  หอประชุม  อาคาร  50  ปี  ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !