ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ เงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ คลิก ! ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก !