ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ (อัดสำเนา) พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) และพนักงานบริการ (ช่างทั่วไป) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ คลิก ! ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก !