คัดตัวนักกีฬาฟุตบอล ทีมจังหวัดนครปฐม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันตก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน เข้าร่วมคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลทีมจังหวัดนครปฐม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันตก ซึ่งนักกีฬาของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน ได้แก่ นายศุภณัฐ  สุทธิรัตน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  (บ้าน 3)  โดยมี ครูสุเทพ อบเชย ครูนัสรีย์ ตามาต และครูอัครพล คงใจดี เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งนักกีฬาจะเดินทางไปทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี