การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

         วันพฤหัสบดีที่  18 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์