แผนผังการเข้าโรงเรียน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. (สำหรับนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น)