ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบวิชาการ)