การอบรมนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงาน ห้องเรียนสีเขียว

วันเสาร์ที่  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงาน ห้องเรียนสีเขียว โดย นายอรรฐพนธ์
ศรีโพธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ มาอบรมและให้ความรู้กับนักเรียน และคณะครู ณ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !