การประชุมการจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาฯ

นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมการจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษและการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานราชการในส่วนเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเบลลา บี อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !